Wednesday, May 9, 2012

KDO CHCE ZABIT JESSII?

Pogledao sam KDO CHCE ZABIT JESSII? Vaclava Vorličeka, čehoslovačkog reditelja, film u kome se zaista vidi jedan snažan reprezent istočnoevropske fantastike. Ovaj film iz 1966. suprotno očekivanjima od istočnoevropskog SFa nije tvrd SF sa političkim tonovima, sa akcentom na nauku i ideologizovanu metafiziku već vrhunski eskapistički film koji ni po čemu ne zaostaje za američkim filmovima svog vremena. Čak u pojedinim aspektima anticipira neke kasnije filmove.

KDO CHCE ZABIT JESSII? je priča o naučnici koja pronalazi serum sa kojim može da menja snove i ljude učini "ispravnijim" i "produktivnijim" u snu. Međutim, snovi koje eleiminiše počinju da se materijalizuju u stvarnosti. San koji se javlja u stvarnosti i pretvara u glavni košmar jesu junaci iz stripa koji čita njen suprug, inače takođe naučnik u želji da u stvarnosti napravi pulp pronalazak iz stripa.

KDO CHCE ZABIT JESSII? u sebi ima elemente screwball komedije, ali i farse i slapsticka. Zanimljivo je Vorliček sa scenaristom svojih ključnih filmova Milošem Macourekom unosi dosta već definisanog odnosa prema fantastici kao ready madeu, kao temi koja ne samo da zaslužuje pažnju, ne samo da inspiriše priču već se i komentariše.

Zanimljivo je da se iz popularne kulture po Macoureku i Vorličeku može uzeti dosta inspiracije za nauku, pa čak i iz par exellence kapitalističkih formi eskapizma koje se ovde parodiraju u liku "dame u nevolji", superheroja i kauoja koji prelaze iz snova inspirisanih stripom u stvarnost.

Ovaj crno-beli film je izuzetno stilski artikulisan, a Vorličekova upotreba oblačića kroz koje junaci iz stripa iznose svoje djaloge je izvanredan. Isto tako specijalni efekti su vrlo maštoviti i sporadično vrlo lucidno izvedeni, naročito ako imamo u vidu kada je film snimljen.

Veliki deo fantastike snimljene iza Gvozdene zavese može da se gleda samo kao kuriozitet. JESSII je istinski zabavan film i iskeno ga preporučujem. Vorliček je kasnije igradio opus kao reditelj dečjih filmova, fantastike, komedija i ekranizacija bajki. Pokušaću da istražim ima li još neke radove vredne pažnje i da li su dostupni...

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment