Tuesday, May 15, 2012

EVA

Pogledao sam prošlogodišnju katalonsku SF melodramu EVA Kike Mailloa, u kojoj Daniel Bruehl nastavlja svoju laganu tranziciju iz Nemačke u Španiju. Maillo je snimio visokoestetizovan, vrhunski dizajniran film koji se nadovezuje na Aldissa i Spielbergov AI, smeštajući pronalazak veštačke inteligencije i kiborga koji zamenjuju ljude u savremene okolnosti. Film se vrlo elegantno dotiče tehnologije i Maillo nudi vrlo maštovite i solidno realizovane specijalne efekte, ali u osnovi, EVA je melodrama i "ljudski faktor" ima glavnu reč, čak i onda kada su ljudi zapravo androidi.

Bruehl se pokazao kao odličan leading man, nepretenciozno je uspeo da se pokaže kao ubedljiv razbarušeni naučnik a ostatak glumačke ekipe je izvanredan, naročito devojčica Claudia Vega u glavnoj ulozi.

EVA je pšogodak u pravom španskom stilu. Nema ovde sad materijala za neki veliki film ali Maillo izvlači maksimum iz jedne skoro pa rutinske premise.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment