Tuesday, May 31, 2011

TOO BIG TO FAIL

Pogledao sam TOO BIG TO FAIL Curtisa Hansona, HBO ekranizaciju knjige Rossa Sorkina koju je za televiziu adaptirao Peter Gould, nama najpoznatiji kao pisac brojnih efektnih epizoda BREAKING BAD.

Curtis Hanson spada u red holivudskih rediteljskih aristokrata i ovde se poduhvatio rada na materijalu koji je granici famoznog "telefonskog imenika" kojim se opisuje sujeta poznatih reditelja. Sorkin je u svojoj knjizi praktično objasnio kako je Wall Street nizom pogrešnih poteza uspeo da dovede do krize a zatim kako je sujetnim odlukama doveo do toga da država mora da učini sebi nesvojstvne gestove kako bi tu krizu razrešila.

Sama tema dakle ne obećava puno prostora za filmične situacije, ali Hanson uspeva da napravi pre svega interesantan i razumljiv TV film u kome uspeva da razdvoji uticaj emocija, sujete, naučnog pristupa, ekonomskih zakonitosti i političkog pritiska i da u krajnjoj liniji pojasni najosnovnije zakonitosti nedavne ekonomske krize.

Neko bi rekao da se od majstora kao što je Curtis Hanson očekuje i više, međutim, ja bih rekao da je zapravo potrebno biti majstor kako bi se baš ovo postiglo.

TOO BIG TO FAIL je film koji pripada televiziji ne po svojoj realizaciji koja je na visokom nivou već po svojoj dosta specifičnoj fokusiranosti i didaktičnosti. Pa ipak, ako imamo u vidu da je Hanson poslednjih godina lutao, ovaj televizijski rad ne možemo smatrati povlačenjem već pre jednim povratkom u relevantne tokove.

No comments:

Post a Comment