Monday, March 7, 2011

ALL-STAR SUPERMAN

Pogledao sam ALL-STAR SUPERMAN Sam Liua. Ovo što DC radi sa svojim stripovima o superhrojima u saradnji sa Warnerom počinje da podseća na filmove snimljene po školskoj lektiri, i to u najboljem smislu jer strip koji su napravili Grant Morrison i Frank Quietly svakako jeste lektira.

Možda je pretenciozno reći da je ovaj animirani film zaista udahnuo život u ALL-STAR SUPERMANa jer kad je o animaciji reč, ovaj spada među slabije DC/ Warner DTV naslove (iako je Liu potpisao neke od boljih naslova iz ove serije). Međutim, kada je reč o priči, vrlo je izazovan, kao i sam strip i uprkos tome što, prirodno, pojednostavljuje tok stripa, i onemogućuje praćenje stvari sa anotacijama jer ovo ipak nije knjiga već film, tako da bez ikakve sumnje dobro zarobljava utisak koji ostavljaju Morrisonove straže na braniku zaostavština pojedinih superheroja.

Sam strip je meni bio grafički vrlo efektan, ali vizuelna svedenost filma, pre svega u domenu prilično krute animacije nije smetala jer su događaji iz stripa u priličnoj meri očuvani i suštinska provokativnost jeste očuvana.

U tom smislu, treba pohvaliti ALL-STAR SUPERMAN kao odličan primer paralelne filmske aktivnosti na polju stripa odnosno kao pokušaj da film isprati stripovske tokove, barem u animiranoj formi. Svako od nas ima ponekog favorita kog bi voleo da vidi ekranizovanog u ovom aranžmanu i čini mi se da će tu najbolje proći jake priče, sa efektnom strukturom koje ne moraju mnogo biti nadograđene animacijom.

Naravno, ko ne bi voleo da vidi Aleksu Gajića kako radi RED SON? Ali, u svakom slučaju, i ovo što imamo je hvale vredno.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment