Friday, September 10, 2010

THE DISAPPEARANCE OF ALICE CREED

Pogledao sam jedan od najprecenjenijih novih britanskih trilera THE DISAPPEARANCE OF ALICE CREED J Blakesona, film koji je tretiran kao veliki showcase za nove talente, ali na kraju sve to deluje kao krajnje prosečan pokušaj aproprijacije koncepta poput SLEUTHa u nove okolnosti otmice. Nažalost, za razliku od SLEUTHa gde su likovi bili zanimljivi i pre "velikih preokreta", u ovom filmu jedino preokreti daju svežinu filmu dok su likovi s jedne strane prazni i konvencionalni a s druge, čak i u onom domenu u kome su izgrađeni krajnje neintersantni. Tome treba dodati i određene preokrete/osobine likova koje ostavljaju utisak krajnje neubedljivosti.

Blakesonova egzekucija je pristojna, film izgleda glossy i pokušava da nadoknadi sve potencijalne nedostatke koje sa sobom nosi minimalizam i smeštanje većeg dela filma u dve prostorije i u tome bi sigurno uspeo da je imao iole zanimljivije likove. Slično zanimljivom ali probelmatičnom filmu EDEN LAKE, jedan od značajnih simptoma ovog filma jeste rešavanje situacije korz detalje proistekle iz fizičke konfrontacije umesto promena odnosa. Iako jako volim fizičku konfrontaciju na filmu, ovo naprosto nije priča koja tako treba da se rešava.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment