Friday, May 15, 2009

FRANKLYN

Posle nekoliko dana pauze, Crip se vraća sa utiscima o jednom od najmukotrpnijih filmova koje je gledao u poslednje vreme. Reč je o filmu FRANKLYN Geralda McMorrowa.

Ovaj film mi je bio jedan od očekivanijih prošle sezone. Očekivao sam da će McMorrow snimiti britansku indie varijaciju na V FOR VENDETTA. Međutim, ono što je on snimio je mnogo pre britanska indie varijacija na KROJAČEVA TAJNU.

FRANKLYN je konfuzna papazjanija koja pokušava da smesti V FOR VENDETTA koncepciju u milje KROJAČEVE TAJNE, i to četiri godine posle oba ova naslova, s tim što po narativnoj kohezivnosti više liči na KROJAČA nego na VENDETTU.

FRANKLYN je nemoguće pratiti, ne toliko što je išta u ovom filmu loše na mikroplanu, koliko zbog toga što se smenjuju infantilna rediteljska rešenja i potpuno opskurna priča sklopljena oko intruige koja je svakome iole nagledanom čoveku jasna a onome ko nije ionako nije interesantna. Kada se tome doda glumačka poela u kojoj paradiraju glumci koji liče jedni na druge pa zato sve još više zbunjuje, dobijamo film u odnosu na koji KROJAČ ima prednost jer je kudikamo jasniji u izlaganju svoje ideje.

FRANKLYNa sam željno iščekivao i moram piznati da me odavno neki most anticipated film nije toliko zgadio.

No comments:

Post a Comment