Saturday, January 1, 2022

EL SACERDOTE

EL SACERDOTE Eloya de la Iglesie je film iz faze demokratske tranzicije 1978. godine, verovatno koncipiran kao shock cinema u tom trenutku.


Priča prati sveptenika mučenog seksualnim nagonom. On se žali starešinama u nadi da mu oni mogu pomoći savetima ali shvata da su u Katoličkoj crkvi dosta česti sveštenici koji su izgubili veru ili je zamenili nečim drugim, ali svakako da nema nikoga ko mu može pomoći.


Mučen krivicom, on pokušava da se izbori sa tim, ali tone u sve veće ludilo i samokažnjavanje.


Nažalost, Eloy de la Iglesia ne može da pruži neke dublje uvide i odgovore. Film je dinamičan i relativno atraktivan ali sem šok taktike ne nudi ništa više.


* * / * * * *

No comments:

Post a Comment