Thursday, January 13, 2022

EL DIPUTADO

EL DIPUTADO Eloya de la Iglesie je jedan od njegovih filmova iz tranzicionog perioda u kojima kombinuje quiqui film o mladim delinkventima sa viskontijevskom gay melodramom o starom levičarskom kadru koji konačno ulazi u politički mejnstrim, i njegovoj ženi koja je puna razumevanja kada posle kratkotrajnog boravka u zatvoru ponovo uđe u homoseksualne vode sa mladim rent-a-boyevima.


Rent-a-boyevi naravno ga prepoznaju i svoje usluge nude desničarima sa vezama u neraznontiranoj policiji koji kreću da prave mrežu za eventualno sramoćenje, hapšenje ili nešto treće. Međutim, momak koji je zaveo ministra  polako postaje deo njegovog ne samo tajnog već i bračnog života, kreće da se emancipuje sa njim, i nije više siguran da li želi da služi u slamanju perspektivnog političara.


Eloy de la Iglesia je francuski đak sa IDHECa pa možemo reći da EL DIPUTADO ima u sebi uticaj francuskog, a malo i italijanskog političkog filma tog vremena, sa užarenom melodramom punom strasti u centru ali relativno hladnim i kliničkim tretmanom svega toga.


Film ima stila, ima doduše jednu dozu polemičnosti koja je za današnje standarde malo usporavajuća ali kao delo svog vremena ipak nije previđe podlegao njegovom zubu.


* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment