Friday, August 9, 2019

THE MYSTERY OF THE KING OF KINEMA

THE MYSTERY OF THE KING OF KINEMA Elia Quiroge je zanimljiv dokumentarni film o Maxu Linderu, dat kroz priču o jegovoj kćeri Maud Linder koja je značajna za recepciju njegovog rada jer je ona sakupila oko 120 njegovih filmova koji su mahom bili izgubljeni i rasuti.

Nažalost, film zbog Maud i njene lične priče o preživljavanju bez oca Maxa koji se ubio kad je ona imala manje od godinu i po dana poprilično gubi fokus. Međutim, na kraju ipak uspeva da donese zanimljiv pogleda na Lindera a pre svega na njegov značaj kao pionira filmske komedije od kogu su učili Charlie Chaplin i cela ta generacija nemih komičara koji su gradili karaktere i pokušavali da prodube geg-karakter tadašnje filmske komedije.

Uz Andrea Deeda, Max Linder je bio među pionirima kreiranja komičnog lika koji ima svoju karakterizaciju unutar gega i humora koji je često bio fizički i akrobatski slepstik, sa dozom vodvilja pa i commedie dell arte.

Nažalost, kao i mnoge zvezde te ere, Linder je tragično završio. Iza smeha za publiku krio se čovek krhkog zdravlja pa i psihe što je dovelo do suicida 1925. godine, daleko pre od momenta kada su neme zvezde otišle u zaborav.

Linder je danas u potpunosti prepoznat kao značajan pionir ali svakako nije household name kao Chaplin. No, ovakvi filmovi sa solidnim izborom sagovornika dobar su put da se Linder reafirmiše. Nažalost, Quiroga ipak dolazi iz jednog drugog miljea i unosi čitav niz banalnih rediteljskih postupaka, koji odvlače film od fakture bioskopskog ka telvizijskom dokumentarcu. Međutim, ono što je Quiroga izabrao kao sadržaj, utegnuto je i menadriranje u pogledu tema barem nije konfuzno. 

Koga zanima istorija filma svakako treba da potraži ovaj rad. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment