Wednesday, August 7, 2019

PLUS ONE

PLUS ONE je izvanredna romantična komedija Jeffa Chana i Andrewa Rhymera, indie i televizijskih poslenika u kojoj su upatili njihovu reodvnu saradnicu Mayu Erskine sa Jackom Quaidom, potomcom romcom aristokratije odnosno sinom Meg Ryan (i Dennisa Quaida).

PLUS ONE je izuzetno duhovit film u kome postoji zanimljiva, opipljiva romantična hemija pa i doza melanholije ali sve to ne sprečava Chana i Rhymera da budu duhoviti, plasiraju brojne verbalne i neverbalne gegove u kojima se i Erskine i Quaid snalaze, naravno ona kao inicijator vragolija a on kao straight man. 

Film ima izuzetan crossover potencijal iako na nivou strukture koketira sa indie uzusima, sa venčanjima na koja junaci idu postavljenim kao poglavlja koja odlikuje best man speech.

Vrlo je zanimljivo da se PLUS ONE bazira na high conceptu - govori o dvoje prijatelja koji da bi olakšali sezonu venčanja odlučuju da ih zajedno pohode i usput se naravno zaljube. Na svu sreću, ovde high concept ne remeti romantičnu hemiju među junacima, a glumci zaista pružaju svoj maksimum.

Chan i Rhymer drže stvari u svedenom indie ključu. Film je precizno realizovan. bez puno pozicija kamere ali sa vibrantnom fotografijom koja uspeva da stvori dobru atmosferu u čitavmo nizu generičkih ambijenata koji kroz detalje dobijaju osobenost. Naprosto milje hotela i prostora sa organizovanje venčanja ima tendenciju da se kroz artificijelnost samog dizajna događaja pretvori u odbojan ambijent ali Chan i Rhymer u saradnji sa ljudima zaduženim za produkcioni dizajn uspevaju da svakom mestu daju identitet a da opet taj postupak ne postane sam sebi svrha.

PLUS ONE je jednostavan film ali to ne znači da ga je bilo lako napraviti i mislim da će imati dug život na kućnim formatima jer izgleda da u bioskopu nije dobio adekvatnu priliku.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment