Sunday, March 31, 2019

CAPTIVE STATE

CAPTIVE STATE Ruperta Wyatta je igrani film koji se direktno nadovezuje na seriju COLONY a samim tim u izvesnoj meri i na FALLING SKIES. Otud osnovna premisa filma deluje u priličnoj meri deplasirano i praktično neodvojivo od COLONYja jer imamo istu postavku i iste dileme - vanzemaljci su pokorili Zemlju a onda su uspostavili kvislinšku vlast koja se bori protiv pokreta otpora koju čine nepripitomljeni pripadnici duboke države.

U tom smislu, prevod DUBOKA DRŽAVA zapravo iz greške uspeva da se nametne kao lucidno rešenje jer CAPTIVE STATE zapravo i govori o “dubokoj državi” odnosno njenim dvema zaraćenim frakcijama.

Drugi faktor koji poetički ugrožava ovaj film jeste WIDOWS Stevea McQueena koji nije SF i nema sličnosti u zapletu ali smešten je u Čikago i prikazuje neke “tajne akcije” dinamično, sa dosta čisto filmskog pripovedanja bez mnogo priče.

U tom pogledu, Wyattov film uprkos vrlo ozbiljnom integritetu koji nosi po spoju teme i stila zapravo deluje kao nešto što se ne može posmatrati kao samostalno delo. I to je šteta. CAPTIVE STATE nije novi DISTRICT 9 ali jeste zapravo jedan dobar žanrovski rad koji pokušava da se izmakne od ispraznog vizuelnog spektakla strip-ekranizacija i sličnih tentpole ostvarenja. 

Wyatt izbegava da pravi star vehicle, izbegava isprazni spektakl ali se fino drži žanra dok ga osvežava. Sa naknadnom pameću možemo reći da je bordel kao mesto okupljanja “okupatora” možda prenaglašena paralela sa Višijem, kao i da pojavljivanje vanzemaljaca u fizičkoj formi nije bilo neophodno, to se bar moglo naučiti iz COLONYja, a naravno ako želote da se iznenadite završnim preokretom to se neće desiti ali će ponuditi prijatnu antcipaciju. No, sve to su zaista nedostaci koji nisu presudni.

Čini mi se da je CAPTIVE STATE izašao prerano u odnosu na slične televizijske sadržaje što je učinilo da čak i sporedni elementi zadeluju kao da su preuzeti (recimo, članica pokreta otpora je nastavnica istorije kao glavni junak FALLING SKIESa) ali vremenom će dobijati na prestižu i steći zasluženo priznanje.

Wyatt se od uspeha novog APES filma kretao sa projekat na projekat ali se na kraju nije nametnuo kao tentpole reditelj jer je nekoliko produkcija napustio. CAPTIVE STATE je bio njegov pokušaj da se žanrovski reaktivira. Zanatski je uspeo ali unutar žanrovske ponude baš i ne.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment