Saturday, August 30, 2014

KAUBOJI

Pogledao sam KAUBOJE Tomislava Mršića, filmsku adaprtaciju popularne predstave zagrebačkog Teatra Exit. Mršić je napravio vrlo zanimljiv koncept adaptacije. Sam film nije naročito uspešan ali je koncept adaptacije intrigantan. Naime, Mršić je adaptirao predstavu u film o pravljenju predstave. Time je očuvao uspešne scene iz predstave i celokupnu glumačku podelu ali je uspeo da produbi narativ i šteta je što u tom probubljivanju nije bio jop uspešniji.

Jednu komičnu, populističku, predstavu Mršić na ovaj način transformiše u svojevrsni savremenu eho "praške škole" i teskobnu priču o okrepljujućem efektu kulture na poludivlje provincijalce. Lako bih mogao da zamislim Gorana Markovića kako snima ovakav film. I lako bih mogao da ga zamislim da je bolji i duhovitiji.

Mršić nudi artikulisan vizuelni izraz i glumci su prilično dobri. Nažalost priča je previše oslonjena na opšta mesta i likovi je vrcaju od svežine.

Šteta što je Mršić na nivou rediteljskog osmišljavanja napravio sve prave poteze a onda je pao na nivou scenarija i dramaturške egzekucije pravih ideja.

Ipak, recepcija KAUBOJA u Hrvatskoj je bila prilično dobra dakle to nije smetalo ni kritici ni publici.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment