Friday, August 15, 2014

EXPENDABLES 3

Pogledam sam EXPENDABLES 3 i mislim da je reč o ostvarenju koje je podjednako loše i žalosno kao i prva dva. Ipak ima nekoliko detalja koji su obradovali Starog:

1) Film počinje i završava se u dve različite despotije u kojima se govori srpski jezik. Prva nema ime ali u njoj je prikazan oklopni voz koji juri dakle sigurno nije Srbija jer u Srbiji nema takvih pruga. Druga se zove Azmenistan (ime liči na Gazimestan). Lepo je da je srpski postao lingua franca.

2) Melster je u dobroj formi, i igra čoveka koga žele da isporuče u Hag.

3) Film pruža zanimljiv komentar stanja u regionalnoj savremenoj umetnosti. Naime, agenti CIA i Albanci koriste artefakte savremene umetnosti za svoje mutne poslove a sastaju su u Muzeju savremene umetnosti. Posle njihovih aktivnosti,. Muzej savremene umetnosti zreo je za renoviranje.

4) U filmu se pojavljuje veliki broj bugarskih žrtava tranzicije a u jednom trenutku se pokazuje sudbina javnog sektora u tranzcionim zemljama - razara se prilično velika građevina starog hotela koja je u stvarnosti sazidana i napuštena zgrada bolnice, nešto kao beogradski soliter Kliničkog centra.

5) Kada Stallone ubije Mela, kaže repliku "Ja sam Hag" čime pokazuje ubilačku prirodu tog suda, koji kao i ovaj junak radi kao plaćenik američke vlasti.

No comments:

Post a Comment