Sunday, April 19, 2020

LEGADO EN LOS HUESOS

LEGADO EN LOS HUESOS Fernanda Gonzaleza Moline je ekranizacija romana Dolores Redondo. Ovo je klišetizirani serial killer film u kom se nažalost u jednom filmu dešava previše klišea, i imamo junakinju koja je detektivka ali je istovremeno i centralni element misterije sa okultiostima u Pamploni.

Čini se da Fernando Gonzalez Molina nije uspeo da iskontroliše stvari u fazi adaptacije i pisanja scenarija, tako da je na kraju dobio film koji je preopterećen predistorijom koju su očigledno propustili da izbace iz romana, a ostale su i neke zaista filmski neuverljive koincidencije.

U vizuelnom pogledu Fernando Gonzlaez Molina je ambiciozan. Do kraja filma nisam siguran koliko je pokrića za to imao u svojim idejama.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment