Saturday, December 29, 2012

SUCCESS IS THE BEST REVENGE

Pogledao sam SUCCESS IS THE BEST REVENGE Jerzyja Skolimowskog, film koji je snimio tokom izbeglištva u Velikoj Britaniji, sa velikim francuskim produckionim uplivom usled koga pored Michaela Yorka u glavnoj ulozi igraju još i Michel Piccoli i Anouk Aimee u gotovo pa kameo rolama. Skolimowski je u Velikoj Britaniji snimio neke od svojih najboljih filmova ali i neke prilično konfuzne radove. No, u poznoj fazi rada, sve do ESSENTIAL KILLING, Skolimowski nosi snažnu dozu konfuzije ali bordwellovski rečeno to jeste njegovo autorsko obeležje. Ono u čemu ova "greška" koja čini delo auetentičnim po meni predstavlja problem jeste to što su osnovne premise njegovih filmova ipak vrlo konvencionalno postavljene u narativnom pogledu i zapravo osnovna iskliznuća proističu iz inflacije motiva. Otud je ESSENTIAL KILLING efektan jer je izuzetno ogoljen.

SUCCESS IS THE BEST REVENGE nudi zapravo vrlo ubedljivu i rekao bih poštenu sliku disidentskog života u Londonu u kome umetnik zapravo priprema rad koji će mu onemogućiti povratak u Poljsku, ne snalazi se u izgnanstvu, porodica prolazi kroz intenzivan period a suočava se i sa surovošću kapitalizma - finansije za svoje projekte mora da traži kod beskrupuloznih privatnika.

Na nivou pojedinačnih scena, Skolimowski je briljantan i hand held kameru dovodi do savršenstva. "Umetnički projekat" koji junak sprema je takođe jako zanimljiv, sa nekim moćnim teatarskim vizijama, a sinovi samog reditelja ne samo da pariraju Michaelu Yorku već uspevaju da iznesu i vlastite deonice u ulozi umetnikovih potomaka.

Iracionalnost s jedne i depatetizovanost s druge strane čine ovu priču o umetniku disidentu znatno drugačijom od onoga na šta smo navikli i u ovom filmu nema nikakvog kukumavčenja nad komunističkom represijom u Poljskoj. Štaviše junak sam vrlo svesno pravi delo za koje zna da će ga zauvek iseliti iz zemlje.

SUCCESS je zanimljiv rad Skolimowskog iz osamdesetih koji uz MOONLIGHTING krunuše njegovu tadašnju britansku aktivnost dok je još pretežno bio reditelj a ne glumac.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment