Sunday, April 20, 2008

COBRA NERO

Pogledao sam COBRA NERO Stelvio Massija, courtesy of Ginger.

Reč je o mikrobudžetnom italijanskom rip-offu Cosmatosovog COBRAe sa Fred Williamsonon. Ne samo da je reč o neprikrivenom rip-offu koji se od Cosmatosa razlikuje samo po tome što je neuporedivo slabiji film, već je reč o jednom od onih najređih rip-offova u kome ekipa ni ne pokušava da na neki način nadmaši ili popravi izvornika. Italijanski rip-offovi, kao i hongkonški su tradicionalno uvek imali tu neku liniju unapređivanja izvornika.

Ovde toga nema. Osim što film ima malo sirove brutalnosti, uglavnom diletantski urađene u maniru filma HALO TAKSI i GROZNICE LJUBAVI i raznih C-fizionomija, reč je o potpuno bezvrednom filmu.

Tim pre je neshvatljivo da je od ovoga napravljena franšiza i da su usledila još tri nastavka.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment