Wednesday, November 16, 2022

BODY LANGUAGE

BODY LANGUAGE Georgea Casea je ispodprosečan post-BASIC INSTINCT erotski triler, slab na oba polja, zapravo sa erotikom više u domenu strasti i sa trilerom više u neuspelom pokušaju. Ovaj film snimljen za potrebe HBO donosi Toma Berengera u punom angažmanu, Nancy Travis se takođe trudi ali zaplet je naivan, a što se veštine izvedbe tiče, sve izvan osnovnog izgleda filma je više u domenu dobre volje nego pravog znanja.

No comments:

Post a Comment