Sunday, December 2, 2012

LE MAGNIFIQUE

Reprizirao sam jedan od najbitnijih filmova koji su nastali kao reakcija na Bonda a to je LE MAGNIFIQUE Philippa Le Broce iz 1973. godine. Ovaj film se može smatrati referencom iz koje su izrasli Hazanaviciusovi filmovi o agentu OSS117 koji su odstupili od proze Jeana Brucea. Hazanviciusovi filmovi su moderniji i klasu iznad ovoga što radi De Broca, međutim, iz današnje vizure, LE MAGNIFIQUE stoji kao jedan izuzetno bitan pokušaj.

Naime, LE MAGNIFIQUE je parodija na filmove o Bondu i tajnim agentima, među kojima je i rad Jean Brucea, sigurno, koji je prepleten sa jednom postmodernom postavkom da je zapravo građa o tajnom agentu deo lošeg petparačkog romana koji ispisuje glavni junak, pulp pisac. Naravno "realnost" parodije i "realnost" u kojoj živi pisac se razlikuju, i pisac kanališe dosta svojih nezadovolhjstava u likove o kojima piše.

De Broca je nasl8ućivao koje sve potencijale nosi ova premisa i on dotiče svaki od njih barem verbalno, recimo žena koja se zainteresuje za pisca pulp romana je sociolog i želi da piše studiju o njegovim pulp romanima, međutim on ne istražuje dalje temu piščevog uticaja na svest čitalaca sa niskim kriterijumima izuzev ovog nagoveštaja i piščeve svesti da utiče "na snove" ogromnog broja ljudi.

Zatim, De Broca u par navrata odlično prepliće događaje u "piščevoj realnosti" sa događajima u romanu, ali u tome nije do kraja konzistentan.

Konačno, De Broca zapravo fundamentalno dobro postavlja film kao refleksiju jedne intimne ljubavne priče na nastanak dela. Međutim, uprkos tome što je De Broca dobro "pokrio" sve aspekte svoje priče, on ih nije u dovoljnoj meri razradio. Piščeva realnost se dosta razlikuje od one u koju je smešten roman, ali opet nedovoljno - piščevi odnosi naprosto nisu u dovoljnoj meri kompleksniji od odnosa koje uspostavlja njegov pulp junak.

Međutim, iako De Broca nije snimio prvi film na ovu temu, ovo jeste neobična mešavina komercijalnog filma sa nečim uslovno rečeno pretencioznijim, odnosno sa svojevrsnim postmodernim gledištem i šteta je što film govori io dva sloja "realnosti" koja zapravo nisu dovoljno različita i što odnos koji se razrešava kroz parodično delo nije kompleksniji.

LE MAGNIFIQUE se nametnuo kao klasik i ostvario je veliki uticaj, recimo film koji referiše na De Brocu je Hladnikov UBIJ ME NEŽNO i mnogi drugi. Ono po čemu je ovaj film najznačajniji jeste oštra promena vizure koja je nekarakteristična za komercijalni film sa tako velikom zvezdom kao što je Belmondo iz tog perioda. Ovo je inače uloga koja Belmondu savršeno odgovara.

Hazanavicus se u svojim OSS117 filmovima bavio i pitanjima vezanim za narativne tehnike, naročito filmski jezik ali nije išao u pravcu uvođenja autora kao junaka. Međutim, na nivou samog preispitivanja žanrovske konvencije, njegovi 0SS 117 filmovi su otišli korak dalje od De Broce i nisu ostavili prostora za uočavanje fundamentalnih nedostataka.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment