Sunday, February 13, 2022

THE INSURGENTS

THE INSURGENTS Scotta Dackoa je micro budget indie film sa zanimljivom premisom a to je kako nastaje domestic terrorism cell. Nažalost, uprkos nekim vrlo zanimljivim glumicima kao što su Juliette Marquis, Michael Mosley i John Shea, ovaj film se postepeno pretvori u jedan statični debatni klub u kom pripadnici ćelije izbacuju neke svoje motivacije zašto su se umešali u sve to, u maniru egzistencijalističke polemičke drame ali i sa flešbek strukturom koja evocira Mametove scenarije.

Na kraju bih rekao da scenario iako je intelektalistički nije bio dovoljno vešt a ni pametan da nadoknadi produkcione deficite sa kojima se ušlo u ovaj poduhvat. 

Juliette Marquis koja se odlično pokazala u THIS GIRL'S LIFE je i ovde dobra ali film naprosto nije na dovoljno visokom nivou.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment