Sunday, January 30, 2022

WEB OF DECEPTION

Richard A. Colla, stari rutiner, snimio je 1994. televizijski triler WEB OF DECEPTION sa Powersom Bootheom u ulozi sudskog veštaka psihijatra koji biva upleten u bizaran zločin koji je inscenirala jedna žena koja se pojavila iznenada u njegovom životu i razvila patološku erotsku vezanost.

Psihijatar se ubrzo profiliše kao jedini osumnjičeni, potpuno zbunjen tako munjevitom eskalacijom nečega što je odmah prepoznao kao patološki odnos, ali policija nema milosti kada se čitav niz dokaza nakupi protiv njega.

Ovaj televizijski film je strukturalno zanimljiv. Publika zna ko je počinilac zločina i da to nije psihijatar, i ono čime se film potom bavi jesu policijska i privatna istraga kojom psihijatar biva okrivljen i na osnovu koje pokušava da se spase. U osnovi ovde imamo elemente sudske drame i detektivskog filma gde sudska drama odnosi prevagu utoliko što se razrešenje dešava na sudu.

Ova formula svakako je manje uspela od one koju su u formi dokaznog postupka - a to je bilo takođe inovativno - primenili Jimmy McGovern i Lynda La Plante u CRACKERu i PRIME SUSPECTu gde je pitanje počinioca manje važno od procesa dokazivanja. 

Bradley Whitford kao psihijatrov odani advokat "krade šou" čak i od samog Powersa Boothea koji je ikoničan sam po sebi. Jedan od hendikepa ovog televizijskog filma je svakako i to što tematski pokušava da se nadoveže na tada aktuelne erotske trilere kojima su se bavili recimo scenariji Joea Eszterhasa ali zbog emitovanja na televiziji ne može da prikaže i sam seks.

Ipak, ljubitelji i poznavaoci, a naročito oni koji planiraju da se bave pisanjem krimića treba da pogledaju ovaj televizijski film kao jedan formalni eksperiment koji je uglavnom neuspeo.

No comments:

Post a Comment