Tuesday, December 31, 2019

THE TRAGEDY OF FLIGHT 103: THE INSIDE STORY

THE TRAGEDY OF FLIGHT 103: THE INSIDE STORY Leslieja Woodheada je dokudrama nastala u koprodukciji HBOa i Granade. Režirao ju je nekadašnji zaposlenik Granade, eminentni i odlikovani dokumentarista Leslie Woodhead koji se posle hladnoratovnog posla za Britaniju u Istočnom Berlinu, posvetio temama mahom smeštenim iza Gvozdene zavese. 

Woodhead se nažalost u nekoliko navrata bavio i tragedijama na našim prostorima i poseban je kuriozitet da je snimio televizijski film COLLISION COURSE 1979. godine i posvećen je zagrebačkoj aerodromskoj katastrofi.

THE TRAGEDY OF FLIGHT 103 je dokudrama u kojoj je igrani materijal strukturiran na dokumentarnoj matrici sa dosta intervencija naratora, ispisivanjem podataka na ekranu i praćenjem logike događaja koja odnosi primat nad praćenjem unutrašnje logike samog filmskog narativa.

Paradoksalno, ovaj film uspeva da baš sa tom naizgledom krutom strukturom koja “robuje događaju” izgradi neku svoju specifičnu estetiku.

Objekti su ubedljivi, glumci su sjajni iako su nam dobro poznati iz nekih vrlo čuvenih uloga. Pa ipak Sean Pertwee, Michael Wincott ili Ned Beatty ovde uspevaju da apslutno “urone” u ceo taj milje i budu maltene nekakvi protagonisti dokumentarca.

Film je dakle neobičan i zanimljiv, i nije jedina saradnja HBOa i Granade na slične teme, i u ovakvim naslovima možemo naći temelje HBO istinitih priča po kojima su poznati.

No comments:

Post a Comment