Tuesday, May 7, 2019

THE FOUNDER

THE FOUNDER Johna Lee Hancocka je biografski film o Rayu Krocu, američkom špekulantu koji je učinio McDonald's globalnim fenomenom. Međutim, Kroc je suštinski preuveličao svoju ulogu koja je bila prevashodno marketinško-menadžerska i zasenio je suštinu, o braći koja su zapravo osmilila osnovne poslovne principe McDonald'sa.

Hancock iako je scenarista po vokaciji ovde ekranizuje Roberta Siegela, poznatnog po WRESTLERu i BIG FANu, a ovaj nudi priču o čoveku čija putanja prema veličanstvenom poslovnom uspehu ima direktnu proporciju u prelasku na mračnu stranu pohlepe i bezobzirnosti. Siegelov scenario u više navrata prikazuje određene paralele između Krocovog unutrašnjeg života i poslovnih odluka, i koketira sa povezivanjem njegove slike porodice sa idealom McDonald'sa kao porodičnog restorana.

Međutim, kako diktat profita kreće da nadjačava supstancu McDonald's poslovnog modela tako i Krocove vizije porodice bivaju zamenjeni slikama glamura i moći, a odnose bazirane na poverenju i emocionalnim investicijama zamenjuju oni koji proističu iz nadmoći i interesa.

THE FOUNDER je dobar primer filma koji ima zanimljivu premisu i bavi se interesantnom ličnošću čija životna priča jeste intrigantna ali nije nužno i u svakom koraku filmična. Međutim, on je spreman za tu trku i pronalazi uvek dovoljno dramskog ali i vizuelnog kapaciteta da THE FOUNDER učini pitkim i bioskopski održivim.

Michael Keaton se izuzetno snašao u glavnoj ulozi i uspeva da izgradi Kroca kao antiheroja kog ne brani i ne humanizuje po svaku cenu ali jasno definiše njegovo mesto u istoriji modernog biznisa. Krocov slučaj je vrlo partikularan jer se odnosi na nešto što je deo naše svakodnevice ali su principi po kojima je izgrađen vrlo univerzalni, s tim što takve priče obično nismo gledali na temu brze hrane već nekih tehnološki sofisticiranijih pronalazaka.

U ovom filmu međutim specijalista za istinite priče i biopicove nadalje razrađuje svoju opsesiju američkim životopisima koji nose ukrštanje stvarnosti i medijske slike.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment