Wednesday, May 8, 2019

HAPPY DEATH DAY 2U

HAPPY DEATH DAY 2U Christophera Landona je nastavak izuzetno simpatičnog Blumhouse slashera sa komičnim i SF twistom u kome se komična i SF dimenzija nadalje razvijaju. Landon je ovog puta sam pisao scenario i čini mi se da je način na koji je proširio ovu priču zapravo krajnje ispravan, mada je naravno mogao ići i nekim drugim putem, a to su pre svega komedija i SF.

Landon pokušava da očuva ono što je bilo prisutno u prvom filmu i da to razradi i praktično uključi u sve to i meta-momenat tako da se 2U dešava u istom danu kao i prvi film ali u drugoj dimenziji u kojoj su neke stvari nešto drugačije nego u prvom filmu. Ono što se međutim gubi jeste Us Against the World koju su imali Jessica Rothe i Israel Broussard kao par u prvom filmu. Sada oni oko sebe već imaju svojevrsni tim koji im pomaže ali suštinski baš i nema pivotalnu ulogu u dešavanjima.

Opet s druge strane, promenjena dimenzija u kojoj se junakinja obrela rešava njenu bolnu traumu a to je smrt majke ali joj oduzima ljubav dečka kog je upoznala u prvom filmu i otvara razne dileme u pogledu toga da li treba živeti svoj život ili artificijelnu poboljšanu verziju istog koja je tuđa. To su sve fini detalji koji čine nadogradnju u odnosu na prvi film i proširuju njegovu idejnost.

Ono gde Landon pada jeste sigurnost u postavljaju tona priče gde prosto ne uspeva da se snađe sa načinom inscenacije pojedinih komičnih scena, pre svega deonica sa profesorom koji hoće da ukine eksperiment koji je doveo do vremenskog loopa. Te scene su previše farsične i ne uklapaju se sa stilizacijom ostatka filma preuzetom iz izvornika.

S druge strane, misterija ko manipuliše komatoznim ubicom nije podjednako integirsana sa likovima kao u prvom filmu i data je na prvu loptu, mnogo više kao moralna osuda nego kao deo života glavnih junaka.

Stoga, 2U ima najbolju nameru ali prosto nema svežinu prvog filma pa samim tim plaća cenu i svojih i njegovih nedostataka.

Glavni glumci su i dalje dovoljno dobri da nose film, ali čini se da im je vreme da izađu iz ovog loopa i započnu nešto novo.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment