Saturday, February 18, 2023

Межсезонье

  • Межсезонье Aleksandra Kanta je ruski film o nezadovoljnim mladim ljudima koji u maniru serije EUPHORIA svoje neobjašnjivo, nerešivo nezadovoljstvo kreću da ispoljavaju kroz određene oblike nasilje, viđene možda pre kod nekih drugih autora kao što je recimo Gregg Araki. Dakle, nije Kant ni blizu Sama Levinsona, iako u nekim situacijama želi da bude veoma estetizovan, i da snažno integriše muziku i tradiciju video klipa u rukopis. Međutim, na kraju osnovni utisak mi je da je ovaj film ponajviše ipak muzejski film o nezadovoljstvu u mladih koji zbog toga što je ovo stvarnost a ne film posežu za nasiljem. Nikada ovo ne dolazi ni blizu NATURAL BORN KILLERSa, nikada nije tako estetizovano kao Levinson, ostaje negde daleko u drugoj-trećoj ligi naslova ove vrste.

  • * * / * * * *

No comments:

Post a Comment