Friday, March 23, 2018

SCARLET THREAD

SCARLET THREAD Lewisa Gilberta iz 1951. godine je adaptacija pozorišnog komada A.R. Rawlinsona i Moie Charlesa. Nažalost rezultat je konfuzan film u kome nije jasnije šta je osnovni zaplet niti šta mu je žanrovska ambicija. Ovo je u osnovi krimić koji kasnije želi da se premetne u neku vrstu ljubavnog trilera ali u tome nikako ne uspeva. Šteta, Laurence Harvey je sugestivan glumac koji je mogao da digne ovaj materijal na viši nivo.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment