Sunday, April 11, 2010

CONTRABAND

Pogledao sam CONTRABAND Michaela Powella, produžetak i saradnje i estetike koju je započeo sa Pressburgerom na SPY IN BLACK. Nažalost, meni ovaj film, iako je u literaturi cenjeniji od SPY IN BLACK nije toliko zanimljiv, i u tom periodu i Lang i Hitchcock su slične filmove ipak radili mnogo veštije. Po samoj postavci, ovaj film je na hitchcockovskoj liniji, ali su pokušaji humora za razliku od Hitcha mahom nakalemljeni na priču i ne funkcionišu kao integralni deo.

Za razliku od SPY IN BLACK koji koristi priču iz Velikog rata kao WW2 propagandu, ovo je već i sasvim otvoreno priča o nemačkim agenturama u zamračenom Londonu pod bombama. I ovde nam Nemca kao pozitivnog junaka kako je to tipično za Powella i Pressburgera već je glavni junak "neutralni" Danac - ali treba imati na umu da je priča smeštena u 1939.

Conrad Veidt igra glavnu ulogu kao i u prethodnom filmu i ponovo je solidan ali bez neke prave zvezdane harizme. Tehnička egzekucija je naravno vrlo solidna kako bi se i očekivalo od Powella.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment