Sunday, November 19, 2017

SWEET VIRGINIA

SWEET VIRGINIA Jamie M. Dagga je pretenciozni neo noir koji e guši u nekonzistentnim pokušajima da pomiri indie svedenost i neke konvencionalnije stilske zahvate. Rezultat je film koji pokušava da bude višeslojan u izrazu ali ne može da ispuni zahteve ni indie melodrame ni neo noira.

To je šteta jer Jamie M. Dagg ima odličnu glumačku ekipu koju predvode Joe Bernthal, Christopher Abbott, Rosemarie DeWitt i Imogen Poots. Dakle, ima potencijala za visoku glumačku voltažu a zaplet je do te mere podesan za neo noir da je bezmalo neverovatno kako ga je Dagg ispustio.

U vizuelnom pogledu film je artikulisan ali pomalo nekonzistentan uprkos nespornoj atmosferičnosti. SWEET VIRGINIA ima sve atribute uspešnog filma ali to nekako nije...

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment