Sunday, May 15, 2016

OUR KIND OF TRAITOR

Pogledao sam OUR KIND OF TRAITOR Susanne White. Nažalost, ovo je još jedna vrlo slaba adaptacija romana Johna le Carrea. Uprkos tome što je scenario pisao ugledni Hossein Amini i što je sam le Carre producirao film, pa se čak i pojavio kao Stan Lee u kameo ulozi, što mu je u poslednje vrem postao običaj, ova ekranizacija je jako daleko od kvaliteta koji su imale le Carreove adaptacije u poslednje vreme, od TAILOR OF PANAMA preko CONSTANT GARDENERa do TINKER TAILOS SOLDIER SPY. Ovo je banalan, neuverljiv, televizijski realizovan euro špjjunac, sa atraktivnom podelom ali krajnje površnim karakterizacijama.

Ewan McGregor i Naomie Harris su divna podela za centralni par ali su njihovi likovi potpuno neuverljivi, sa preduzimljivošću koja je pre karakteristična za neki eskapistički akcijaš nego za ekranizaciju le Carrea. Damien Lewis je potpuno jeziv u ulozi MI6 obaveštajca koji im je handler, sa sve napućivanjem usana da bi ličio na karakternog glumca iz neke od starih le Carreovih ekranizacija.

Povrh svega, Anthony Dod Mantle nije adekvatno iskorišćen kao DP i Susanna White koja ima sjajne rezultate na televiziji potpisuje režiju koja je krajnje televizijska, flah, bez prave filmske ekspresije. Po mnogo čemu OUR KIND OF TRAITOR podseća na NIGHT MANAGER, koji takođe nije bio dobro režirana televizija.

Čini mi se da sam le Carre kao učesnik ovih ekranizacija ima pogrešnu percepciju vlastitog rada i to je najveća šteta.

Za nas je zanimljivo da Raša Bukvić ima malu, a Velibor Topić nešto veću ulogu u filmu. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment