Thursday, June 30, 2016

FIN

Pogledao sam FIN Jorgea Torregrosse, zanimljiv film o kraju sveta u kome se na vešt način prevazilazi čest problem žanrovskih filmova oslonjenih na interakciju među velikim brojem likova. Naime, čest je slučaj da žanrovski film sa velikim brojem likova ima nekakvu usiljenu interakciju među njima i sukob sve dok se žanrovska matrica ne zahukta kada naravno sve to ostaje po strani i kreće ono zbog čega smo se okupili. FIN međutim radi potpuno suprotno, kreće iz karakterne drame i ostaje u njoj, uprkos tome što počinje da nudi SF premisu, i neke vrlo jasne suspense set-pieceove.

Grupa prijatelja se okuplja na druženju i tokom izleta ih zatiče smak sveta čija priroda do kraja filma ostaje nedokučiva i njima i gledaocima, ali otprilike se nazire o čemu je reč. Pre nego što se apokalipska javi kao katalizator njihovih sukoba, oni su se već zakačili, a kada nevolje krenu, umesto razdora počinje ujedinjenje.

Ovu ekranizaciju romana Davida Monteaguda, napisao je čuveni Jorge Guericaechavarria u saradnji sa Sergio G. Sanchezom, i scenario uspeva da bude konzistentan uz sve žanrovske mešavine kojim se bavi. Najzanimljiviji odnos dat je najzanimljivijoj glumici u podeli, Clari Lago, koja uotsalom dobija priliku da bude i last girl, i to je u ovom sklopu istovremeno i najznačajniji doprinos u meldoramskom pogledu.

Torregrossa ima izuzetan dar u vizuelnom pogledu, i za njega u domenu inscenacije nema tajni, suspense scene koje realizuje su ne samo tehnički besprekorne već u sebi nose i finu dozu košmarne iracionalnosti. Ipak, ni u nekim vrlo direktnim suspense situacijama, Torregrossa ne gubi fokus na likove.  Stoga u pogledu rediteljskog postupka, likovi nisu nikada ispali iz centra pažnje iako se u prepričavanju filma može pomenuti dosta spektakularnih situacija. U tom smislu, FIN ostaje zanimljiv žanrovski hibrid sa evropskim pečatom. Uprkos što je reč o bitno različitim filmovima, svakako da u određenom smislu podseća na MONSTERS Garetha Edwardsa,

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment