Tuesday, March 17, 2015

L’ORDRE ET LA SECURITE DU MONDE

Pogledao sam L’ORDRE ET LA SECURITE DU MONDE Claudea d’Anne, film koji je producirao i delimično pisao Gustave Reininger, pisac koji će kasnije srađivati sa Michaelom Mannom kao kretar i scenarista serije CRIME STORY odnosno pisac ponekih epizoda serije ROBBERY HOMICIDE DIVISION. Navodno, ovaj film je bio jedan od razloga što je Mann kontaktirao Reiningera da rade seriju. Nažalost, u ovom filmu je teško vidljivo šta je to moglo privući Manna. Nekom vrstom učitavanja moglo bi se prepoznati ponešto sličnosti između onoga kako su d’Anna i njegovi saradnici prišli temi i onoga kako je to radio Mann, u pogledu pokušaja da u potpunosti prikažu radni proces junaka, u ovom sluaju multinacionalnih korporacije koje žele da mešetare po Africi. 

Međutim, ovaj film nije blizu Mannovim radovima, ni u scenarističkom ni u rediteljskom smislu. Reč je o prilično minornom, rekao bih čak napabirčenom odjeku mnogo boljih fracuskih političkih trilera. Ipak, ako je Mann išta video u ovom filmu, nije pogrešio jer se CRIME STORY zaista može smatrati klasikom. 

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment