Tuesday, August 18, 2015

ZAGORSKI SPECIJALITET

Pogledao sam ZAGORSKI SPECIJALITET četrdesetpetomnutni televizijski horor film Davida Kapca koji je išao na HRTu pre tri godine. Ovaj srednjemetražni film počeo je pripreme pre ŠUMA SUMMARUMa ali je izašao kasnije tako da praktično deluje kao nekakav apsurdni rip-off Vitezovog filma. No, upravo naše regionalne kinemtaografije imaju tendenciju da često proizvode jako slične filmove uprkos tome što je produkcija vrlo sužena i oskudna i ne bi trebalo da nudi prostor za takve gafove.

Vitezov film ima nešto širi zamah u pogledu kritike društva, i upotrebe urbanoie u razne svrhe ali Kapac sa druge strane snima intenzivniji, duhovitiji i napetiji film. Reč je o jednom od retkih mladih reditelja u regionu koji ne smatra da je suptilnost prednost već tuče iz svih oružja. Dakle, ovde ima gorea i Kapac se ne stidi da ga iskoristi, ima nasilja, ima skoro opipljive napetosti i sve to ima finu glazuru humora.

Glumačka podela je odlična a naročito je dragoceno to kako je rekontekstualizovao neke od glumaca iz hrvatskih sapunica. Ona i omogućuje tu finu dozu humora. Ono što je ključni problem filma jeste oslanjanje na neke od konvencija tih backwoods, urbanoia horora, koje sežu dosta duboko, sve do Tobe Hoopera. Kapac srećom i te klišee i preokrete koji više nisu preokreti već deo opšteg gledalačkog poznavanja medijuma radi sa punim ubeđenjem tako da je sveukupan utisak takav da stvara velike simpatije.

Kapac je nažalost posle ovog filma uslovno rečeno nestao sa scene. Vrlo sam radoznao da saznam šta sledeće sprema.

No comments:

Post a Comment