Sunday, June 12, 2011

CEDAR RAPIDS

Pogledao sam CEDAR RAPIDS Miguela Artete, indie komediju koja je izašla posle HANGOVERa kao starring vehicle za Ed Helmsa. Po svom senzibilitetu, ovaj film je dosta blizak indie komedijama smeštenim u lokalni milje ali u mnogim segmentima i dosta univerzalnog humora. CEDAR RAPIDS u tom smislu ostaje na pola puta i reklo bi se da Arteta neke vrlo ubedljive psihološke deonice remeti određenim grotesknim komičnim detaljima koji su bliži mejnstrim komediji tako da CEDAR RAPIDS ostaje negde na pola puta. Međutim, iako nije u potpunosti kompaktan na nivou izraza, nema sumnje da je reč o interesantnom filmu koji je barem na parče uspeo da prevaziđe uobičajene domete miljea iz koga dolazi.

Ed Helms igra groteskno nerdy prodavca osiguranja iz duboke provincije koji igrom slučaja dospeva na konvenciju prodavaca osiguranja, zaplašen time što prvi put odlazi van rodne varoši i susreće ljude iz drugih mesta. Njegovo nesnalaženje postaje kljulčni faktor u zapletu koji ima veze kako sa unutaresnafskim trvenjima tako i sa samom atmosferom poslovnih konvencija koje imaju svoje zakonitosti.

Artetin film se razvija efikasno, ali u pojedinim segmentima ostavlja određene nejasnoće naročito vezano za pojedine karaktere koji igraju značajnu ulogu u zapletu i načinje se njihova psihološka slika. U principu ove nedoslednosti u indie domenu, Arteta nadoknađuje humorom koga ima poprilično mada opet ne da bi se CEDAR RAPIDS kvalifikovao da bude blokbaster i totalni laugh riot.

Međutim, u tom smehu, i to je najvažnije, sporadično ima ne samo duhovitih već i prilično inspirisanih momenata. Arteta je u filmu YOUTH IN REVOLT prevazišao znatno teži rediteljski izazov i pokazao da može da postigne mnogo sa jednim jako komplikovanim scenarijem, pre svega u glumačkom smislu. CEDAR RAPIDS je po svojim zahtevima bliži tipičnijim mejnstrim formama i Arteta pokazuje da se i u tome sasvim dobro snalazi.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment