Thursday, June 24, 2010

LES ESPIONS

Pogledao sam LES ESPIONS Henri-Georges Clouzota, po romanu Egona Hostovskog. Reč je o špijunskoj farsi iz 1957. godine koja je tempirana da polemiše sa Hitchcockom. Za razliku od Hitchcocka koji je svoju specifičnu psihološku dimenziju gradio na uvođenju apsurda u klasične triler/suspense zaplete, Clouzot je sav baziran na apsurdu i farsi i hitchcockovske elemente dovodi do paroksizma, pa se u tom smislu LES ESPIONS iako je formalno reč o trileru sa elementima komedije može posmatrati i kao parodija žanra.

Clouzotov stil je više baziran na dinamičnom mizanscenu nego na kadriranju. Film je vrlo konzervativno ali pouzdano kadriran a glumačka igra je na liniji hitchcockovske ekscentričnosti. Ono što međutim Clouzot nema jeste centralni "normalan" lik kakvog bi kod Hitcha igrali Cary Grant ili Jimmy Stewart. Njegov glavni lik je na tom tragu, ali ipak suviše je naivan i previše pije da bi se gledalac mogao sasvim vezati za njega i njegovo rezonovanje. Taj element naročito podvlači parodičnu dimenziju ovog filma.

Ipak, pošto ovaj film sagledavamo istorijski, svakako da je reč o značajnom naslovu i jednoj atipičnoj refleksiji hladnog rata prema kome Clouzot ima krajnje ciničan odnos.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment