Tuesday, January 2, 2007

ALIEN NATION

Sinoć sam se podsetio filma ALIEN NATION Grahama Bakera, courtesy of Ginger.

Sinoć sam se igrao igre zvane "spot the James Cameron touch" pošto je poznato da je geek iz Ontarija nepotpisan radio na scenariju.

I čini mi se da sam uspeo da ih prepoznam. Prvo, unutar akcionih scena, oseća se prisustvo scenariste, to jest akcione scene nisu spontana rediteljska inspiracija već su vrlo osmišljene i neki detalji iz njih kasnije imaju ulogu u zapletu.

Kad je već reč o zapletu iz akcionih scena, neki elementi ovog plota se mogu naći i u LETHAL WEAPON 3, u priči o cop killer mecima, sa kojom Cameron nema veze. S druge strane shotgunovi koji se koriste u uvodnom ubistvu podsećaju na TERMINATOR.

Završna akciona scena u sebi sadrži elemente koji su karakteristični za TRUE LIES i TERMINATOR 2, i tu se dakle takođe može osetiti eksplicitan Cameronov uticaj.

Konačno, Gale Anne Hurd je, tada već na izmaku svog braka sa Cameronom, verovatno i želela da snimi cameronovski film, samo u režiji odličnog britanskog reditelja Grahama Bakera u čijim se filmovima vidi izuzetan dar, čak i kada je materijal dosta niskog nivoa kao u OMEN III.

Uopšte ALIEN NATION je verovatno postavljen tako da je Rockne S. O'Bannon postavio fantastični element, a Cameron je uspostavio hemiju među likovima, akcione scene i ceo dramaturški koncept tada izuzetno aktuelne forme buddy cop flicka.

I ono što je mimo ove scenarističke arheologije najvažnije, to je da ALIEN NATION na svom pulpy buddy cop nivou apsolutno funkcioniše. Pre svega odnos između Matt Sykesa i Sam "George" Francisca istinski funkcioniše. I ovo je pre svega film o njihovoj hemiji. Krimi priča je prijatno predvidljiva, taman kakva treba da bude u ovom tipu filma, a razlike između ljudi i vanzemaljaca su zabavne i pulpy koliko je in potrebno za ovu vrstu lakog eskapizma.

E sad, da li je ovde bilo potencijala za veliki Cameronov klasik? Jeste. međutim, ovo je u suštini generični buddy cop film čiji je high concept zaokret u tom što su partneri čovek i vanzemaljac.

I kada su jasna ta konceptualna očekivanja, i kada zabava ne izostane, onda ništa drugo do

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment